Samarbete

Samarbete är ett åtagande för båda parter. Det är givetvis av ömsesidigt intresse att det skall vara något positivt att bli förknippad med varandra. För att jag på ett uppriktigt sätt skall kunna verka som ambassadör för ditt företag/organisation är det viktigt för mig att veta att vi i grunden delar samma värderingar och principer. Framför allt miljömedvetenhet, lojalitet och kämparanda. Jag vill naturligtvis erbjuda dig/Er något mervärde. Jag anpassar min marknadsföring på det sätt som bäst passar ditt/ert företag, varumärke eller produkter och kostnaden beror på var och hur ni vill exponera Er logotyp.

Samarbetet ska självklart gagna båda parter, därför är jag noga med att också dokumentera på det sätt som bäst passar samarbetspartnernas varumärke och produkt. Vid mina föreläsningar är sista sidan av presentationen vikt åt samarbetspartners logotyper, där jag förklarar att utan dessa hade expeditionerna och vandringarna inte varit genomförbara.

 

Comments are closed.