Världsrekord i undervattensmonopol

130h och 21min Östersund, Dyksällskapet Great lake divers. Rekordet står sig än idag!