Dykexp båten Litsälven Jämtland

Sökte och fann gamla ångbåten Litsälven som trafikerade Litsälven.