The Gentlemans Ride!

Jag deltog i den internationella The Gentlemans Ride där insamlingen i Östersund gick till Jämtgubbarna, en förening för de som drabbats av prostatacancer. Det var också fösta gången The Templar Knights och jag från The Hospitaller Knights gjorde gemensam sak sida vid sida.

Comments are closed.