Medal of Honor SHOSJ

​Oj jag blev förärad med …The Medal of Honor från Sovereign Hospitaller Order of St.John of Jersusalem, Knights of Malta…en överraskning och en stor ära.

Comments are closed.