Digitsole värmesula!

Jag måste erkänna att jag har lilla julafton ganska ofta! Idag fick jag de efterlängtade värmesulorna av min sponsor Moxter! Bara att reglera värmen med appen! Bra att ha på jakten, men framför allt blir det test för att kunna anvä nda dem på högre höjder!

image

Comments are closed.