Archive | augusti, 2014

En fantastisk utmärkelse!

Tack Jämtland, Tack JRA, Tack Republikens folk för äran och den fantastiska motiveringen till att nu officiellt vara utsedd till er Äventyrsambassadör och minister! Det är med stor stolthet och ödmjukhet jag ikläder ämbetet världen över! På bilden nederst syns jag med min gode vän och atlantroddaren Viktor Mattsson ifrån Hede som förärades med republikens […]