Flykten slutar här!

Välgörenhetsarbetet mitt för barnens bästa har fortsatt framgångsrikt på olika sätt! Från idag och två veckor framåt har UNICEF och vi som bloggar för varje unge kampanj: Flykten slutar här! Varje år flyr tusentals barn till Sverige från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Väl här får många av barnen fortsatt sina rättigheter kränkta. Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda. Skriv under för att göra barnkonventionen till svensk lag på: unicef.se/flykt

image

Comments are closed.