Archive | juli, 2013

Målfokusering!!

Är du fokuserad på att nå målet oavsett hur lång tid det tar eller behöver du hjälp för att nå dit? Oavsett är jag idag glad över att ha haft förmånen att fått coacha en person som dock vill vara anonym till sin uppsatta målsättning och visat samma järnvilja som i filmen nedan! Bakslag och […]