Jag är med i Norska Frimurartidningen!

Det kom ett mail från Norska frímurarna i Ålesund  där bilagan var deras frimuratidning Logenytt nr 2.
På sidan 12 hade de skrivit om Veteran och Pilegrimslogen som jag var inbjuden till att hålla föredrag på. Jag hade äran att få samtala med den norska Ordens Stormästare Tore Evensen samt att han stannade kvar för att lyssna på mitt föredrag, en stor ära. Jag har också fått förfrågan om att komma tillbaka till Norge för att hålla föredrag igen vilket jag ställt mig positiv till!

Comments are closed.