The S:t Olav Week 2013 i höst!

De flesta har följt mitt arbete med att inventera StOlavleden från Sundsvall (Selånger) till Trondheim åt SÖT-projektet. En del har undrat varför det görs nu och svaret är enkelt. Lantmäteriet ska trycka nya kartor och då kommer StOlavleden att vara inlagd, därutöver är GPS inventeringen för en kommanse telefonapp så att det bara är att ladda ner kartan i sin telefon om man vill. Det som händer när allt arbete är klart är följande: Den 1-7 september 2013 arrangeras the S:t Olavsweek, en återinvigningsvandring av S:t Olavsleden. Att vandra längs S:t Olavsleden genom Sverige och Norge är en av de vackraste pilgrimsupplevelser som Europa har att erbjuda. Förutom storslagen natur möter vi spåren av en tusenårig historia och får chans till vila, eftertanke och sinnesro. Var och en väljer själv tempo och kan vandra i tysthet eller under samtal. Under vandringen delar vi en gemenskap präglad av frihet och enkelhet. En chans att fullt ut vara här och nu. För mer information gå till hemsidan här: StOlavleden

Comments are closed.