Ett glas vatten i FN:s tjänst!

Idag den 22 mars uppmärksammas Världsvattendagen runt om i världen…. kanske gör du det med att njuta av ett glas vatten? Själv uppmärksammade jag detta tillsammans med FN-Östersund, genom att kl.13.00 gå ut på storsjöns is, borra ett hål, och därefter dricka ett glas vatten från sjön!

I år den 22 mars 2013 uppmärksammas alltså världsvattendagen för 20:e året i rad. FN instiftade denna dag år 1993 för att få människor i hela världen att fokusera uppmärksamheten på vikten av att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Både människor, djur och växter är beroende av att ha tillgång till tjänligt och rent vatten. I en värld där våra vattentillgångar runt om i världen förorenas och överutnyttjas istället för att vårdas har vi alla ett ansvar att slå vakt om vår gemensamma hotade naturresurs: VATTNET! Ett av FNs milleniemål är att säkra en hållbar utveckling och ett av delmålen för detta är att halvera andelen människor saom saknar tillgång till rent dricksvatten och godtagbar sanitär standard till 2015!

Comments are closed.