Internationella kvinnodagen:Kampen för tjejerna!

Idag är det internationella kvinnodagen och vi vill uppmärksamma alla de miljontals flickor och kvinnor som är utsatta för diskriminering, våld och exploatering. Orsaken är främst fattigdom och kulturella värderingar. Problemen är djupt rotade, men de går att lösa.Att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter. Över hela världen pågår olika projekt för att flickor och kvinnor ska få utbildning och en starkare ställning i samhället. Vi pratar med regeringar och besöker byar jorden runt för att stödja flickors utveckling och bryta sedvänjor och kulturella mönster.

En av de allra viktigaste vägarna till förändring är att se till att fler flickor får gå i skolan. Ingenting är viktigare i ett fattigt land. Att satsa på flickors utbildning är en lönsam investering, inte ”bara” för flickorna själva utan även för hela landets ekonomiska utveckling och framtid.

En flicka som går i skolan …

■blir allmänbildad och medveten om sina rättigheter.
■får självförtroende och lär sig hur hon ska skydda sig mot människohandel och sexuell exploatering.
■får kunskap om hälsa och sjukdomar, t.ex. hur man undviker att bli smittad av hiv/aids.
■gifter sig senare och föder färre och friskare barn.
■får lättare arbete och kan försörja sig och sina barn.
■ser till att hennes egna barn får gå i skolan (75 procent av de barn som inte går i skolan har mammor som själva inte har fått någon utbildning).
■kan bättre ta hand om sina barn, så att de får det bättre som vuxna och i sin tur kan ge sina barn en bättre framtid. På så sätt sprider det sig som ringar på vattnet från generation till generation.
… bidrar till ekonomisk tillväxt i hela landet

De länder som har störst jämställdhet mellan flickor och pojkar i skolan visar mycket bättre resultat när det gäller produktivitet, ekonomisk tillväxt, hälsosituation, familjeplaneringoch barnadödlighet.

”To educate a woman is to educate an entire country.”
Ordspråk från Bhutan

Som förespråkare för UNICEFs arbete och bloggare för alla ungar uppmanar jag alla jag känner och inte känner att göra något konkret! Gå in på min UNICEF sida via bilden eller länken bloggare för alla ungar och stötta med bidrag, handla i gåvoshopen eller skänk 50 kr genom att skicka ett SMS med orden: Kämpa Stävhag till 72900. Tack för hjälpen!!
Comments are closed.