Archive | februari, 2013

Inbjuden till Green Star Awards 2013!

Jag har blivit inbjuden till Genève i Schweiz den 2 september då Green Cross Star Awards 2013 ska delas ut till de som har gjort anmärkningsvärda insatser för att förebygga, förbereda sig för och reagera på miljökatastrofer i världen. Klimatförändringar innebär idag stora säkerhetsrisker. När extrema väderförhållanden ökar och miljökatastroferna relaterade till klimatförändringar blir allt fler, ökar […]