En Masterplan!

Idag var det åter ett nytt hårt träningspass trots morgontröttheten. Tröttheten sitter i efter några konsultuppdrag för mitt företag Bonum Kompetens som tagit en hel del tid i anspråk och gett lite sömn, men som dock varit mycket stimulerande och spännande att genomföra! Det är en härlig känsla när man tränar effektivt, känner hur det tar i hela kroppen och musklerna känns lite möra flera timmar efteråt! Höghöjdsträning på mjölksyra kanske är en ny grej…skämt åsido… jag fick hjälp av Masterplans ljuvliga musik genom hela träningspasset så nu har jag en masterplan igen! Det har tidigare varit tungt att acceptera att det inte blir någon expedition till Mount Everest i år och extra tungt kändes det efter 2012, som blev ett skitår som man säger, men nu känns det bara bra att vara fokuserad på ett hägrande mål, det som det endast är 399dagar kvar till.

Målet är alltså att satsa på Mount Everest våren 2014 som en del i min satsning ”The Three Summits” – Nordpolen- Mount Everest – Sydpolen.

Förutom att dessa platser är världens tre högst belägna punkter förenas de i frågan om vattentillgänglighet. The Three Summits expeditionsyftar till att uppmärksamma länken mellan världens tillgång till vatten och klimatförändringar. Forskare är eniga om att smältandet av glaciärisarna i Himalaya och polerna kan få katastrofala följder; om de fem glaciärerna i Himalaya skulle smälta i samma takt som vid polerna skulle vattentillgången för 1,3 miljarder människor riskeras.

Jag är ingen miljöexpert utan jag genomför min expedition the three Summits i hopp om att öka människors medvetande kring hur vårt beteende påverkar klimatet och hur glaciärsmältningar påverkar vattentillgången för så många människor.

Comments are closed.