Föredrag för Treasury Peer i Frankfurt!

Jag har just återvänt hem efter att ha haft några fantastiska dagar i Frankfurt där jag varit med på möte med ECB (European Central Bank) och hållt mitt föredrag om ”Att våga sitt eget äventyr” för Treasury Peer. Jag har inlett ett mycket givande samarbete med dem och under hösten 2013 kommer jag att guida deras nätverk på en resa till Kilimanjaro! Kul och spännande när människor som brinner för sina passioner möts i gemensamma visioner och mål!

Comments are closed.