Jag växer!!!

Efter att ha varit i Istanbul i tjänsten och därefter sjuk med allvarlig medicinallergireaktion är jag åter på banan, dock fortfarande lite hes. Dagen har startat bra med att nya numret av The Business Magazine har landat ute bland sina 30.000 läsare! Jag har åter skrivit en artikel med rubriken: Ska jag våga växa? som man återfinner på sidan 46. Den handlar om hur jag som äventyrare växt i mitt varumärke även på den internationella arenan kopplat till sponsorsamarbetet och hur jag måste ta steget att växa utanför länets gränser för att kunna nå de uppsatta målen, men artikeln handlar också hur det är att våga växa i sitt eget företagande!

Comments are closed.