En kväll med mycket vatten!!

Ikväll har jag varit med på ett möte som jag blev inbjuden till med temat Vatten! Det var SV arena och LRF som hade bjudit in till föreläsningar och rundabordssamtal. På samtalslistan hamnade allt från trasiga avloppsrör, kryptosporidium till de globala klimatförändringarna allt utifrån deltagarnas referensramar. Det som var intressant var de övergripande frågorna som alla bör ställa sig för att bilda sig en egen uppfattning för att sedan ställa det i relation till fakta:

1) Vilka risker står vi inför?
2) Hur kan vi minimera riskerna?
3) Vad kan och vill jag själv göra?

Lägg därtill de moraliska frågorna:
1) Vad gör vi med vårt vatten?
2) Vad är vårt vatten värt?

Comments are closed.