Internationella vattendagen berör mig!!

Rent vatten och toaletter räddar barns liv! I Niger lever nästan halva befolkningen utan tillgång till rent vatten. Ännu fler saknar toalett. Bakterier sprids, barn blir undernärda och ofattbart många dör av diarré, kolera och andra sjukdomar. UNICEF arbetar i Niger med att borra brunnar, bygga toaletter och sprida information. Över hela världen sprider UNICEF livsviktig kunskap om vatten och hygien, till exempel i skolan. Flickan på bilden får undervisning av sin lärare i en skola i Niger.

I dag är det internationella vattendagen och UNICEF uppmanar världens regeringar att agera. I början av mars rapporterade UNICEF att millenniemålet om tillgång till rent vatten har uppnåtts. Men faktum är att tillgången till rent vatten skiljer sig stort världen över. På landsbygden i Afrika söder om Sahara saknar 97 av 100 personer säker vattenförsörjning. Niger ligger i Sahelområdet som är en av de torraste regionerna i Afrika. UNICEF varnade tidigare i veckan att det snart är för sent för att avvärja en svältkatastrof i Sahelområdet. Nästan halva befolkningen saknar tillgång till rent vatten och ute på landsbygden är det ännu värre. De flesta byar på landsbygden i Niger saknar helt toaletter. Behoven uträttas ute i det fria, vilket lätt sprider bakterier. Dessutom saknar många kunskap om enkla hygienrutiner, som vikten av att regelbundet tvätta händerna med tvål. Allt detta leder till att många barn blir undernärda, sjuka och dör i sviterna av diarréer och andra sjukdomar.

Utöver att jag är aktiv för UNICEF både med min egen insamling och bloggare för alla ungar samarbetar jag med Green Cross Sweden i ett projekt som jag kallar The Three Summits Expedition vilken är en serie kommande äventyrsexpeditioner som går till Nordpolen och Mount Everest och Sydpolen. Förutom att dessa platser är världens tre högsta belägna punkter förenas de också i frågan om vattentillgänglighet. The Three Summits expedition syftar till att uppmärksamma länken mellan världens tillgång till vatten och klimatförändringar. Forskare är eniga om att smältandet av glaciärisarna i Himalaya och på polerna kan få katastrofala följder; om de fem glaciärerna i Himalaya skulle smälta i samma takt som vid polerna skulle vattentillgången för 1,3 miljarder människor riskeras.

Vill du hjälpa mig i mitt UNICEF arbete, ge ett stöd för barnen i Niger att få rent vatten och slippa dödliga sjukdomar som kolera och diarré eller stödja Green Cross Sweden i deras arbete så klicka på bilderna eller länkarna så kommer du dit!

Comments are closed.