Besök av vänner ur repets brödraskapet!

Idag och imorgon kommer några goda vänner Pierre Näsman och Peter Adolfsson som också är Everestklättrare och höghöjdsalpinister på besök, de som liksom jag tillhör det som kallas repets brödskap! Brödraskapet har inget med förening eller orden att göra ej heller med vilket kön man har utan är ett uttryck för ens värderingar, vad är jag beredd att göra för de andra och är jag beredd att betala den prislapp som krävs av mig som person! I klättersammahang ställer dessa personer sig frågan, är toppen mer värd att nå än att rädda/hjälpa någon annan som har problem? Personerna som kommer och hälsar på mig har samma inställning och värdering som jag själv har och imorgon ska vi alla tre träffa vår expeditionsledare, den levande legenden Chhiring Dorje Sherpa som kommer till Östersund, Det är faktiskt så att det finns många goda vänner i de här kretsarna som inte delar de ovanstående värderingarna utan bara ser om sitt eget hus som man säger. Denna värdering som vi eftersträvar bygger också på tillit gentemot andra och jag skrev något om tillit för länge sedan och jag har nu letat upp texten så jag återger den här!

Ingen kan lyckas i sitt liv utan att ha någon form av tillit. Vi gör affärer med folk som vi litar på, vi lever och arbetar med folk vi litar på, vi älskar människor vi litar på! Alla relationer som varar över tid har två grundläggande byggstenar som måste finnas med i bygget av relationen; tillit och respekt. Alla ledare har en förmåga att förmedla tillit till människor runt dem, från de egna teamen till konkurrenter, från stöttepelare till fullständigt okända! Som äventyrare måste vi lära oss att skilja på folk och folk och det gör vi många gånger utifrån tillitskänslan!

Vad är det som får oss att lita på någon? Kan man lita på en motståndare? Om ens moståndare har samma intresse som en själv, det vill säga vill ha ut samma resultat i en situation och förlorar mycket på att inte få ut det resultatet, kan man då lita på den personen? Folk brukar säga att de litar på sin partner om de verkligen är säkra på att partnern vill samma sak som de själva. Till exempel att uppfylla varandras behov och att båda prioriterar varandra som nummer ett, då finns tilliten. Men om inte den känslan finns, vad händer med tilliten då och vad händer om tilliten utanför påverkas? Som äventyrare handlar det om att känna att tilliten finns där, oavsett om det gäller ens partner eller den man genomför äventyret med, för man lägger ibland sitt liv i händerna på den andre! När det gäller mina sponsorer och samarbetspartners är det sammas sak! De måste veta att de kan lita på mig precis som jag litar på dem, att det finns en ömsidighet och respekt som gagnar bägger parter i relationen!

Vad är det som skapar respekt? Vad är det som gör att du respekterar en person?

Det som skapar respekt i en relation är upplevelsen av vad den andre har för bidrag till relationen och ert gemensamma mål/äventyr. I affärslivet skapas respekt när en person har värdefulla saker att komma med till förhandlingsbordet. På liknande sätt är det i en relation, om jag värdesätter det som min partner för med sig till relationen så respekterar jag honom eller henne. Det kan handla om till exempel egenskaper som personen har eller hur denne får mig att känna och må. När det gäller äventyr så handlar det liksom affärslivet vad äventyraren kommer med till förhandlingsbordet, men då i form av kunskap, erfarenhet och beteende

Det finns människor som man litar på och respekterar och det kan man göra så länge relationen är ömsesidig men det finns också personer som är fullt kapabla att åsidosätta tilliten när det gagnar dem själva. En känd klättrare och god vän sa till mig en gång för länge sedan att jag skulle vakna upp ur min naiva tillit till en person jag verkligen litade men som hade brustit i tilliten alla de sätt med följande ord: Anders, kan personen göra så här i lugna vardagen så skulle personen utan att blinka offra dig på berget, så tänk på vilka egenskapeer du värderar högst hos personer och vad du själv skulle göra! Orden klingar i bakhuvudet lite då och då och jag tror att de flesta av oss har träffat på personer som är fantastiska men man kan inte förklara varför personen ändå ger oss negativa vibbar, det handlar ofta om att tilliten inte är där fullt ut, och det kan bero på både tiden eftersom tillit tar tid att skapa eller andra orsaker som ofta är individuellt och bygger då på rädsla eller det jag skrev ovan. När det verkligen gäller blir dessa personer ofta rädda och flyr på olika sätt och offrar då tilliten, istället för att känna att man får krisa och den andre fortfarande är där!

Men än så länge har jag haft förmånen att äventyra med sådana personer eller träffat på dem längs mina äventyrsvägar! Jag vet hur jag själv är som person och alla som känner mig vet att jag skulle ge allt för andra både i vardagen och i synnerhet på äventyr eller berg. Jag har ofta skämtsamt sagt att jag skulle kunna dö på berget för dig, men det är faktiskt sant, det skulle man för vissa personer även i vardagen! Jag hoppas att om eller när det gäller på fullaste allvar att de jag då är med har samma inställning oavsett om man känner varandra eller inte!

Såå idag går min eloge till alla de människor som på sin plats i livet vågar vårdar relationer på alla de sätt oavsett vad det är för slags relationer, samt jobbar på att skapa tillit i tillvaron. Tillit är en av grundstommarna i tillvaron och det är då vi också vågar utvecklas som personer i relation med andra! Tillit skapar tryggheten att våga!!

Comments are closed.