Möte med Pexcon och föredrag hos LRF!

Idag på lunchen som blev mycket lång hade jag ett mycket givande samtal med företaget Pexcon AB! De deltar i utvecklingen av individer, grupper och organisationer från såväl offentlig som privat sektor med väl beprövade metoder där de skapar en trygg och hållbar utveckling. Deras specialitet för företaget är att genomföra kvalificerad ledningsträning genom upplevelse- och scenariobaserade övningar, vilka grundar sig på organisationers risk- och sårbarhetsanalyser samt beredskapsplaner. Detta arbete skapar självinsikt hos de enskilda individerna vilket ger tillförsikt där trygghet, omtanke och säkerhet skapar den goda organisationen. En mycket spännande långlunch och jag ser fram emot vad ett professionellt samarbete ihop med dem kan leda till inom ledarskaps- och organisationsutbildningar etc!

Det är nu också klart att jag kommer att deltaga på LRFs årsstämma i Hammerdal den 24 januari år 2012 och hålla föredrag om min Mount Everest expedition! Det ser jag fram emot!
Comments are closed.