SOA fyller 40år!

Socionomutbildningen 40 år
Den 25 november firar SOA att vi utbildat socionomer i 40 år! De återfinns i socialtjänsten, på flyktingmottagningar, sjukhus, behandlingshem och i frivilligorganisationer – socionomerna! Många tusen av dem har under åren passerat socionomutbildningen i Östersund som nu firar 40 år. Trots sin ålder är utbildningen i högsta grad en utbildning i tiden.

– Vi såg tidigt globaliseringens betydelse för det sociala arbetet och många av våra studenter gör sin praktik i andra länder, säger Nils Stenström, prefekt vid Mittuniversitetets institution för socialt arbete.Mittuniversitetets socionomutbildning var tidig med en internationell och interkulturell förståelse och inriktning på utbildningen.

– Redan under 1980-talet åkte våra studenter ut på praktik i Indien. Vi hade en öppenhet för internationell utveckling, säger Magnus Ottelid, lärare på socionomutbildningen. Även Högskoleverket uppmärksammade i sin senaste granskning den internationella profilen och ansåg att den kan fylla en viktig uppgift i den nationella utvecklingen av det sociala arbetet. Under de 40 år som utbildningen funnits har både den breda samhällsinriktningen och fokuseringen på grupper och individer förstärkts. Professionalitet och transparens genomsyrar socialt arbete i dag.

-Kraven på professionalitet har ökat och enbart ett gott uppsåt är inte tillräckligt idag. Det märker man även i frivilligorganisationer, säger Nils Stenström.

Socionomutbildningen har i dag ungefär 650 studenter, många av dem från regionen, Mälardalen och Göteborgsområdet. Från början fanns utbildningen vid dåvarande Socialhögskolan, senare Högskolan i Östersund, för att via Mitthögskolan nu höra till Mittuniversitetet.

Välkomna till Ljushallen i G-huset mellan 15.30-17! Mingel, musik och allehanda korta betraktelser över fyra decenniers socionomutbildning. Vi bjuder på snittar och dryck. Kom och fira en stund med oss! Därefter blir det middag och festligheter för personalen!

Comments are closed.