Personligt mod efterlyses!

Dagens uppmaning är: Personligt mod efterlyses!! Det krävs mod att våga bejaka sina egna initiativ, att låta sitt eget inflytande ge upphov till möjligheter istället för att se problem! Ett tillåtande bemötande gentemot andra gynnar även dig själv! Så jag säger gå ut i livet denna dag, se möjligheterna, ta ansvar och var modig, du kan om du vågar!!
Comments are closed.