Snart på väg hem!

Anders har lämnat Tibet och befinner sig sedan några dagar i Kathmandu Nepal där han
besökt en specialklinik och behandlats för sin lunginflammation.

Först belades han med flygförbud för att undvika ytterligare stress på lungorna i planets tryckkabin, men tillståndet har förbättrats såpass att det nu är ok.

Anders mår bra trots allt och förväntas få tillstånd att flyga hem
inom någon dag!

Uppdaterat: -Förväntad hemkomst Tisdagen 10:e Maj!
(Med reservation för ändringar.)

/Östersundsteamet

Comments are closed.