Archive | maj, 2011

Ett stort TACK!!

Ett stort TACK vill jag rikta till alla mina samarbetspartners, sponsorer, vänner och bekanta, läsare och inte minst mina nära och kära för all stöttning och support under planering, genomförande och efter klättringen på Mount Everest! Det är mycket arbete, träning, slit, vånda bakom en sådan satsning och utan er hade det inte varit fullt […]

Snart på väg hem!

Anders har lämnat Tibet och befinner sig sedan några dagar i Kathmandu Nepal där hanbesökt en specialklinik och behandlats för sin lunginflammation. Först belades han med flygförbud för att undvika ytterligare stress på lungorna i planets tryckkabin, men tillståndet har förbättrats såpass att det nu är ok. Anders mår bra trots allt och förväntas få […]

I säkerhet.

Svenska Teamet har fått direktontakt med Anders och här följer ett referat om de senaste händelserna: Efter 6 veckors kämpande upp och ner på berget tvingas Anders avbrytasitt toppförsök på Mount Everest! ”-Jag fick en farlig lunginflammation, lyckades ta mig ner, får medicin,dropp och syrgas men jag hinner inte bli frisk säger Anders bedrövat.” ”-Om […]

Vårdinsatser i BC.

Uppdaterad efter ny information: Klättringen ner från 7300 m med lungorna inflammerade och på gränsen till att kollapsa i den syrefattiga miljön var mycket farlig men Anders är nu nere i BC och vilar under uppsikt. Vädret har varit mycket hårt detta år på Everests Nordsida, vilket gjort att ett flertal expeditionsmedlemmar fått bryta de […]

Akut situation på berget.

Östersundsteamet mottog meddelande från Anders natten till Torsdag, med information om en akut situation från Everests Nordsida. Vi återberättar därför följande; -Flaggan vajade vackert på 7360m och Anders planerade för att stå påtoppen den 18maj men något gick snett. På natten drabbades han av akutlunginflammation och blöder från lungor och näsa och lungorna fyllsmed slem! […]