Avbrutet toppförsök på Cho Oyu!!

För alla som väntat på Fredrik Strängs försök på Cho Oyu med de andra kan jag idag meddela följande direkt från Fredrik själv!

”My autumn expedition to Tibet is over… With average winds of 100 km/h on Cho Oyu, monsun leaving 26:th sep and jetwinds arraving 4:th oct there was no possibility in climbing Cho Oyu 8201 m. Also Shishapangma exp is postponed till another year. Terrible conditions there too. But, shame on those who dosn´t try and just sit home and complain! Go for it and know when to turn around. Life is most important!”

Än en gång har Fredrik visat styrka och mod att bryta trots närheten till toppen, livet och att också komma ner är viktigare än att nå toppen! Ditt beslut hedrar dig Fredrik!! Välkommen hem!!

Comments are closed.