Ett, Två, Tre…

De tre viktigaste frågorna!
De viktigaste byggstenarna i en relation oavsett om den är i privatlivet eller i affärslivet eller för oss som äventyrar och samarbetar med olika intressenter är det viktigt att dela värderingar och grundsyn. Men tre frågor är särskilt viktiga att utforska och besvara på alla plan och relationer.

Den första frågan – vad vill jag?
Din vilja är länken till ditt innersta jag. Den första är att fundera på hur man vet att man vill just det. Många saker som man vill visar sig vid närmare påseende vara idéer om ”borde”. Vilket inte är samma sak. Den andra är att undersöka vad som händer om jag inte får som jag vill. Många saker vi vill är egentligen fråga om gamla otillfredsställda önskningar. Som inte kan tillfredställas nu eftersom de uppkom ur en annan situation.

Den andra frågan: Vad är viktigt?
Även här gäller det att hålla sig någorlunda i nuet. Frågan ställs på sin spets i vardagen när vi tvingas prioritera. Ofta uppstår kollisioner när man diskuterar denna fråga. Man märker att man har olika utgångspunkter och prioriteringar. Man kan alltså utveckla frågan med: viktigt för vem och varför. Självklart finns det saker eller värden som är grundläggande och vi inte är villiga att kompromissa med. Och dom frågorna måste man utforska och vara överens om.

Den tredje frågan: Vad behöver jag?

Våra behov är både fysiska och mentala. Och de kan vara olika från dag till dag men oftast är det saker man behöver för att MÅ BRA och det är dessa frågan handlar om. I en värld av kommersiellt konstruerade behov är det lätt att gå vilse och tro att man behöver det mesta som bjuds ut på marknaden. Vi riskerar att söka tillfredställa djupare liggande behov med ting, prylar och mojänger samt den virtuella världen via internet!

Ovanstående frågor kan man använda sig av oavsett om det gäller relationer eller projekt av något slag eller något privat. Dessa frågor ställer även äventyrare sig i förberedelserna av något projekt oavsett om det gäller litet eller stort projekt för det är när dessa frågor är besvarade som man kan börja detaljplanera vidare. Såå ställ dig frågorna oavsett vad du tänker på och se vart du hamnar i livet! Det är så en resa startar mot att nå sina mål!

Comments are closed.